Zasady użytkowania serwisu

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW Szczecin) są publikowane dla celów informacyjnych.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem RZGW Szczecin jako źródła informacji.

RZGW Szczecin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych informacji czy danych,
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Na stronach internetowych RZGW Szczecin znajdują się linki do innych stron i serwisów internetowych. RZGW Szczecin nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść tych stron WWW.