WITAMY NA OFICJALNYM INTERNETOWYM PORTALU REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Ücker

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, RZGW w Szczecinie informuje, że opłaty melioracyjne i inwestycyjne należy wpłacać na rachunek bankowy: BGK 93 1130 1017 0020 1510 6720 0222

 

W związku z art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy wpłacać na rachunek bankowy w banku BGK o numerze: 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153

 

Numer rachunku bankowego PGW WP dla obszaru działania RZGW Szczecin - opłaty za wydawanie zgód wodnoprawnych (pozwolenia, zgłoszenia i oceny wodnoprawne): 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.Szczegóły

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej.

 

Przysługuje Państwu prawo  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor

Marek Duklanowski


Kontakt:
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin

tel. 91 44 11 200
fax. 91 44 11 300
e-mail: szczecin@wody.gov.pl
ePUAP: /rzgwszczecin/SkrytkaESP