Nr 7/2012

09.10.2012

Rozporządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (DZ. URZ. WOJ. 2012.2069 Ogłoszony: 2012-10-04).

Pliki: