Nr 5/2011

22.06.2011

Rozporządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1410 z dnia 1 lipca 2011 r.; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz. 1369 z dnia 30 czerwca 2011 r.; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 78, poz. 1662 z dnia 30 czerwca 2011 r.).

Pliki: