Nr 2/2010

29.07.2010

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 2/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 73, poz. 1344 z dnia 05.08.2010 r., Dz. Urz. Lub. Nr 78, poz. 1034 z dnia 06.08.2010 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 102, poz. 2012 z dnia 10.08.2010 r.).

Pliki: