Nr 3/2010

29.07.2010

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobra, powiat łobeski, woj.zachodniopomorskie (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 73, poz. 1345 z dnia 5.08.2010 r.).

Pliki: