Nr 1/2010

07.07.2010

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 1/2010 z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 951 z dnia 02.06.2010 r., Dz. Urz. Lub. Nr 48, poz. 682 z dnia 01.06.2010 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1494 z dnia 09.06.2010 r.).

Pliki: