Nr 1/2009

28.01.2009

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 1/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Strzeleckiej w Barlinku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 7, poz. 221 z dnia 27.02.2009 r.).

Pliki: