Nr 2/2009

17.02.2009

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 2/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Rarwino (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 8, poz. 266 z dnia 19. 03.2009 r.).

Pliki: