Nr 3/2009

22.04.2009

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Granica" w Świnoujściu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 43, poz. 1067 z dnia 6. 07.2009 r.).

Pliki: