Nr 6/2009

30.09.2009

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Grzybowa" w Policach (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 71, poz. 1871 z dnia 21.10.2009 r.).

Pliki: