Nr 2/2008

06.05.2008

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 2/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 1025)

Pliki: