Nr 3/2008

05.06.2008

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 3/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Rarwino. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1245 z dnia 13.06.2008 r.)

Pliki: