Nr 6/2008

31.12.2008

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 3, poz. 106 z dnia 22.01.2009 r.)

Pliki: