Nr 3/2007

18.10.2007

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2007 z dnia 18 pazdziernika 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Drzenin.

Pliki: