Nr 4/2006

05.06.2006

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nr 4/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Miedwie" z jeziiora Miedwie, gm. Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie.