Nr 5/2006

07.07.2006

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nr 5/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Arkonka" w Szczecinie.