Nr 7/2006

13.12.2006

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 7/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2803; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 114, poz. 2035). w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.