Nr 7/2005

27.07.2005

Nr 7/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Arkonka" w Szczecinie. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.08.2005 r. Nr 62 poz. 1362)