Nr 9/2005

01.09.2005

Nr 9/2005 z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Pilchowo" w Szczecin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2005 r. Nr 76 poz. 1594).