Nr 11/2005

03.10.2005

Nr 11/2005 z dnia 3 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Świerczewo" w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.10.2005 r. Nr 80 poz. 1683).