Nr 12/2005

05.10.2005

Nr 12/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Grzepnicy gmina Dobra Szczecińska powiat policki (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.10.2005 r. Nr 80 poz. 1684).