Nr 14/2005

12.10.2005

Nr 14/2005 z dnia 12 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Odra" w Świnoujściu (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.10.2005 r. Nr 83 poz. 1716).