Nr 1/2004

10.02.2004

Nr 1/2004 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Mścięcino" gm. Police i gm. Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.02.2004 r. Nr 12 poz. 208)