Nr 6/2004

27.12.2004

Nr 6/2004 z dnia 27 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Pilchowo" w Szczecinie. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.01.2005 r. Nr 1 poz. 1)