Nr 2/2003

19.03.2003

Nr 2/2003 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Arkonka" w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 25 poz. 339)