Nr 4/2003

21.05.2003

Nr 4/2003 z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Trzebieży, gm. Police, woj. zachodniopomorskie. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 45 poz. 754)