Nr 8/2003

04.09.2003

Nr 8/2003 z dnia 4 września 2003r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Grzepnicy gmina Dobra Szczecińska (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 87, poz. 1454).