Regiony bilansowania wód

Regiony bilansowania wód będące jednostkami bilansowymi wód, stanowią podstawę analizy stanu zasobów wodnych i bilansowania wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.
Ogółem w obszarze RZGW w Szczecinie wydzielono szesnaście głównych regionów bilansowania. Każdy region bilansowania otrzymał numer i nazwę. Nazwa regionu pochodzi od nazwy lub nazw głównych rzek lub cieków znajdujących się na danym obszarze i jest w pewien sposób umowna. Nadrzędną zasadą przy podziale na regiony bilansowania wód było bowiem ich prowadzenie zgodnie z granicami zlewni wód powierzchniowych. Z uwagi jednak na zróżnicowany układ hydrograficzny obszaru naszego RZGW oraz zasięg zlewni wód podziemnych - w niektórych przypadkach odstąpiono od tej zasady.
Obszar działania RZGW w Szczecinie obejmuje dwa regiony wodne: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker.
Niewielki region wodny Ücker w całości położony jest w regionie bilansowania wód 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry.
Poniżej tj. w zestawieniu tabelarycznym oraz na mapie przedstawiono w formie opisowej i graficznej przyjęty podział na regiony bilansowania wód w RZGW w Szczecinie.

Region bilansowania wódZlewnie i główne rzeki lub inne obszary regionu bilansowania wód
NumerNazwa
01 Odra graniczna do Widuchowej Zlewnia własna rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej w km 542,4 do wodowskazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1) - bez zlewni dopływów.
02 Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam Zlewnia własna rzeki Odry od wodowskazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1), Międzyodrze, Jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński oraz zlewni rzek: Świna, Dziwna (lewobrzeżna zlewnia wraz z rzeką).
03 Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Luboński Zlewnie rzek: Ilanka, Pliszka, Konotop, Kanał Luboński.
04 Myśla Zlewnia rzeki Myśla.
05 Kurzyca - Słubia Zlewnie rzek: Kurzyca, Słubia.
06 Rurzyca - Tywa Zlewnie rzek: Rurzyca, Tywa, Kanał Cedyński.
07 Płonia Zlewnia rzeki Płonia.
08 Ina Zlewnia rzeki Ina, część zlewni bezpośredniej rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie (bez jeziora).
09 Gowienica Część zlewni Zalewu Szczecińskiego oraz zlewnia rzeki Gowienica.
10 Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry Część Zlewni rzeki Odry oraz Zalewu Szczecińskiego oraz zlewnie rzek: Myśliborska Struga, Gunica, Bukowa, Łarpia, Żółwianka (Skolwinka), Glinianka, Grzęziniec, Osówka.
11 Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża Zlewnie rzek: Wołczenica, Świniec, Kurawa, Kanał Rozwarowo oraz część zlewni Jeziora Liwia Łuża to jest: Łądowski Kanał, dopływ spod Trzebiatowa.
12 Rega i przyległe Przymorze Zlewnia rzeki Rega, część zlewni Jeziora Liwia Łuża to jest: dopływ spod Trzebiatowa oraz część zlewni Jeziora Resko Przymorskie to jest: Stara Rega, Zgniła Rega.
13 Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty Część zlewni Jeziora Resko Przymorskie to jest: Dębosznica, Błotnica, wypływ z Jeziora Resko Przymorskie.
14 Parsęta Zlewnia rzeki Parsęta.
15 Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno Zlewnia Jeziora Jamno to jest: Unieść, Dzierżęcinka-Wyszewka, dopływ spod Starych Bielic, Strzeżenica oraz zlewnie rzek: Czerwona, Malechowska Struga.
16 Wieprza i przyległe Przymorze Zlewnia rzeki Wieprza, zlewnia Jeziora Bukowo to jest: dopływ spod Bielikowa, dopływ spod Wierciszewa, Bagienica (Bukowa Młynówka), zlewnia Jeziora Kopań, Świdnik, Klasztorna, dopływ spod Złakowa oraz zlewnie rzek: Główniczka (Główy Rów) oraz Potynia (Potena).