Przydatne strony

Portal Komisji Europejskiej poświęcony wodzie i udziałowi społeczeństwa w gospodarowaniu wodami
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/index_en.htm
www.kzgw.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.rdw.org.pl