Przegląd podwodnej części kadłuba dla lodołamaczy STANISŁAW oraz ANDRZEJ Państwowego Gospodarstwa Wo

30.10.2018

Przegląd podwodnej części kadłuba dla lodołamaczy STANISŁAW oraz ANDRZEJ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/15266