Wykonanie przeglądów klasowych wraz z remontami lodołamaczy dla Państwowego Gospodarstwa Wodn

29.08.2018

Dokumenty dotyczące zamówienia znajdują się pod wskazanym poniżej adresem

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/14110