Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

24.05.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Szacunkowa zapotrzebowanie Zamawiającego wynosi ok. 64 000 litrów (ON). 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

Pliki: