Świadczenie usługi nadzoru technicznego nad eksploatacją statków RZGW w Szczecinie

05.12.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Świadczenie usługi nadzoru technicznego nad eksploatacją statków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.