Usługa portierska oraz ochrona mienia obiektów RZGW w Szczecinie w 2018 r.

20.11.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Usługa portierska oraz ochrona mienia obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2018 r.”.

Pliki: