Udrożnienie koryta rz. Studnica poniżej km 29+066 w m. Miastko na odcinku około 1 km

05.09.2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na robotę budowlaną pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Studnica poniżej km 29+066 w m. Miastko na odcinku około 1 km”.

Pliki: