Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze ...

21.07.2014

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na robotę budowlaną pod nazwą: „Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 11 ostróg o numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/2, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14”.