Dostawa oleju napędowego

20.03.2014

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pod nazwą: „Dostawa oleju napędowego”.

Pliki: