Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze...

13.03.2014

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspy Wolin i Uznam” – część II: wody podziemne”.