Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w m.Lubczyna

13.11.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na roboty budowlane pod nazwą: „Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna”