Rozbudowa systemu wspierającego proces nadzoru i podejmowania decyzji na...

12.11.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: „Rozbudowa systemu wspierającego proces nadzoru i podejmowania decyzji na potrzeby skutecznego prowadzenia akcji lodołamania”.