Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze - rejon m.Kostrzyn nad Odrą

04.11.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: „Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m. Kostrzyn nad Odrą, rz. Odra km 613,5-614,7”.