Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze - rejon m.Rudnica

04.11.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: „Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m. Gozdowice - Rudnica, rz. Odra km 645,5-654,0, Rejon m. Rudnica - Osinów Dolny, rz. Odra km 654,0-663,0”.