Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.

24.10.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pod nazwą: "Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.".