Udrożnienie toru podejściowego na j.Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna

23.10.2013

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na roboty budowlane pod nazwą: „Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna”