Prezydium

Lech Pieczyński - Przewodniczący

Jerzy Tonder - Zastępca Przewodniczącego

Maria Wawrzyniak - Sekretarz