Prezydium

Przewodniczący Rady – Pan Jacek Chrzanowski

Zastępca Przewodniczącego Rady – Pani Irena Agata Łucka

Sekretarz Rady – Pan Ryszard Miluniec