Prezydium

Lech Pieczyński - Przewodniczący Rady

Ireneusz Lewicki - Zastępca Przewodniczącego Rady

Maria Wawrzyniak - Sekretarz Rady