Ogłoszenie o konkursach

W związku z pojawiającymi się nowymi informacjami na temat użytkowania obwodów rybackich, zwracamy się z prośbą o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej.


UWAGA!

 KOMUNIKAT DYREKTORA RZGW w SZCZECINIE

w sprawie zmiany terminu składania ofert oraz otwarcia ofert dla konkursów ogłoszonych w dniu 30 maraca 2017 r.

 

Ogłoszenia Dyrektora RZGW w Szczecinie o konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
Lp. Data ogłoszenia konkursu Planowany termin otwarcia ofert Nazwa obwodu rybackiego Mapa poglądowa

Wymagania co do formy, treści i zakresu oferty

Ograniczenia 
w korzystaniu z wód obwodu rybackiego
Informacje o średnim niskim stanie wody z wielolecia
1 30.03.2017 r.  15.09.2017 r. 

Jeziora Sulimierskie na Kanale Giżyn uchodzącym do rzeki Myśla - nr 2

KOMUNIKAT

icona  icona  icona 
2

Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica - nr 1

KOMUNIKAT

 

 

 Dodatkowe informacje dla oferentów przystępujących do konkursów ofert dostępne są w zakładce "Informacje dla oferentów"

 
 
 
 
 
 

Pliki: