Ogłoszenie o konkursach

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się nowymi informacjami na temat użytkowania obwodów rybackich, zwracamy się z prośbą o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej.


 

 

Ogłoszenia Dyrektora RZGW w Szczecinie o konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
Lp. Data ogłoszenia konkursu Planowany termin otwarcia ofert Nazwa obwodu rybackiego Mapa poglądowa

Wymagania co do formy, treści i zakresu oferty

Ograniczenia 
w korzystaniu z wód obwodu rybackiego
Informacje o średnim niskim stanie wody z wielolecia
1 30.03.2017 r.  5.09.2017 r.  Jeziora Sulimierskie na Kanale Giżyn uchodzącym do rzeki Myśla - nr 2 icona  icona  icona 
2 Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica - nr 1
3      01.02.2017 r.                11.07.2017 r.      Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi Kramarzyńska - nr 1 icona                icona                icona               
 4 Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3
5 Kanału Mokrzycki - nr 1
6 Kanału Sibin - nr 1
7 rzeki Karwia Struga - nr 1
8 Jeziora Jagowskie (Dróżno) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Strzelica – nr 1
9  12.07.2017 r.     Jeziora bez nazwy na rzece Dobra – nr 1
10 Jeziora Mzdowo na rzece Podgórna (Grabówka) – nr 1
11 Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega – nr 1 
12 rzeki Rurzyca - nr 3
13 Jeziora Drzewiany II w zlewni rzeki Radew - nr 1
14  13.07.2017 r.     Jeziora Opatówek w zlewni rzeki Chociel - nr 4
15 Jeziora Czarne na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Zamkowe – nr 1
16 Jeziora Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) - nr 1
 17 Jeziora Trzcinne (Spalone) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Płonia - nr 1
18 Jeziora Karpino na Kanale Kołki - nr 1

 

 

 Dodatkowe informacje dla oferentów przystępujących do konkursów ofert dostępne są w zakładce "Informacje dla oferentów"