Kontakt

Wydział Współpracy Miedzynarodowej i Komunikacji Spolecznej

Maria Jutrzenka Trzebiatowska - kierownik Wydziału
Adam Łazarów - starszy specjalista w Wydziale
Anna Durka - starszy specjalista w Wydziale

ADRES

Pion Zasobów Wodnych,
ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
tel.: (091) 44-11-200 - Sekretariat
tel.: (091) 44 11 236 - kierownik Wydziału
tel.: (091) 44 11 253 - starszy specjalista
tel.: (091) 44 11 235 - starszy specjalista
e-mail: konsultacje@rzgw.szczecin.pl
marta.trzebiatowska@rzgw.szczecin.pl
adam.lazarow@rzgw.szczecin.pl
anna.durka@rzgw.szczecin.pl